Žmogus, visą gyvenimą gyvenęs daugiabučiame name, kuriame, atsukus kraną, teka karštas vanduo, visada būna šiltas gyvatukas vonios patalpoje ir, prasidėjus šildymo sezonui, pradeda šilti radiatoriai, galvodamas apie nuosavo namo statybą, dažnai pakankamai lengvabudiškai elgiasi, pasirenkant namo šildymui , kaip jam atrodo, ekonomiškiausią kuro rūšį. Sprendžiant šį svarbų klausimą, jis dažnai vadovaujasi įvairiuose šaltiniuose pateikiama informacine medžiaga, kurioje būna nurodoma šilumos vieneto kaina, priklausomai nuo naudojamo kuro .

    Vadovaujantis šia informacija, dažnai galvojama, kad pigiausia kuro rūšis šiandien yra malkos arba akmens anglis – naudojant šias kuro rūšis tikimasi, kad pagamintos šilumos vieneto kaina sieks tik  8-10 ct/kWk . Tačiau informacijoje  nurodoma tokia šilumos vieneto kaina  (įvertinant  katilo naudingumo koeficientą- apie 0,7, duju generacinio katilo – iki 0,9) galėtų būti tik tada , jei katilas dirbtų pastoviai optimaliu režimu. Vienos žinomos firmos, gaminančios dujų generacijos principu dirbančio katilo  naudojimosi instrukcijoje netgi pabrėžiama, kad katilas negali būti pastoviai eksploatuojamas esant žemesniam nei 50% galingumui! Letuvoje gi dažnai žiemos oro salygos būna tokios, kad įrengti katilai priversti dirbti ir 20-30% savo galios dydžiąją šildymo sezono dalį. Dirbant tokiu režimu ženkliai mažėja katilo naudingumo koeficientas. Šiuo atvėju, faktiškai  galutinė šilumos vieneto kaina, priklausomai nuo įvairių faktorių (kuro drėgnumo, įrengto katilo galios ir konstrukcijos, faktinių oro sąlygų, pagamintos šilumos naudojimo automatizacijos laipsnio ir kt.)  sudarys 12-15 ct/kWh. Ir tai bus šilumos vieneto kaina, į kurią nėra įskaičiuotas  kasdienis būtinas, nekiekvienam malonus, katilo aptarnavimo darbas. Be to, kieto kuro katilus tenka valyti ir užkrovinėti  akmens anglimis arba malkomis  rankiniu būdu, geriausiu atvėju 1-2 kartus per parą, arba dar dažniau.

    Tiksliau  būtų galima palyginti malkų arba akmens anglies naudojimo ekonomiškumą lyginant su kitomis kuro rūšimis , paprasčiausiai pasiteiravus kaimyno arba pažįstamo žmogaus, kuris  nuosavo namo šilumos poreikiams tenkinti naudoja tinkamiausią, jūsų manymu, kuro rūšį ir katilą - kiek tonų arba m3 kuro buvo sunaudota faktiškai  konkretaus šildomo ploto namui aprūpinti šiluma per metus, ir, žinant  kuro kainas, bandyti  pasirinkti tinkamą variantą.

     Naudojant medienos granulių (skysto kuro , dujų) deginimui skirtą katilą Pelle, kurio naudigumo koeficientas siekia 92%,  jo aptarnavimui pakanka skirti 10-20 min. per savaitę, o pagamintos šilumos vieneto kaina ( net ir perkant medienos granules už maksimalią šildymo sezono metu kainą- apie 600 Lt/t ), sudarys apie 13,5 ct/kWh, Ne šildymo sezono metu medienos granules galima įsigyti ir už 450-500 Lt/t. Šiuo atvėju galima bus gaminti šilumą, kuri kainuos tik apie 10,5-11 ct/kWh. 200 m² gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens ruošimo poreikiams tenkinti metams pakaktų 5 t medienos granulių.

     Kokią kuro rūšį  pasirinkti? Skaičiuokitę….